Karabük Valiliği
Karabük Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karabük Valiliği
Karabük Valiliği

"Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" 02.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 02.03.2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

09 Mayıs 2019

3194 sayılı Kanunda 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle "yetki belge numarasının müteahhitlerin sınıflandırılması suretiyle düzenleneceği, inşaat ve tesisat dâhil yapım işlerinin müteahhitliğinin ancak uygun sınıfta yetki belgesi alınarak üstlenilebileceği" hususları düzenlenmiş; bilahare, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" 02.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 02.03.2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Yönetmelik; yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Yetki belgesi numaraları, geçici grup hariç, başvuru sahibinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikleri esas alınarak yapılacak sınıflandırmaya göre uygun grup atanmak suretiyle oluşturulur.

 Ekonomik ve mali yeterlikte; bilanço, iş hacmi (ciro) ve banka referansı; Mesleki ve teknik yeterlikte iş deneyimi ve teknik personel yeterliliklerini sağlanması gerekir.

Yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak;  A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere gruplandırılır. Ancak ekonomik ve mali yeterlikler 3 yıl uygulanmayacaktır.

Başvurular, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde üç kişiden oluşturulan belge komisyonu tarafından incelenerek bu Yönetmelikte istenen şartlara uygun olarak karar alır.   Başvurular Müdürlükçe belge numarası işlem süresinde sonuçlandırılır. Bu süre azami on beş gündür. 

İtiraz durumunda başvuru Bakanlığımızda oluşturulacak olan itiraz komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yönetmelik için tıklayınız.
 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır