Karabük Valiliği
Karabük Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karabük Valiliği
Karabük Valiliği
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, konu ile ilgili Müdürlüğümüze yapılacak başvurularda aşağıda izah edilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Yeni Başvuru (İlk YAMBİS Kaydı)

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası için aşağıda bulunan ilgili dilekçe ve dilekçe ekleri ile Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir. Başvuru süresince lütfen aşağıdaki uyarıları dikkate alınız.

  • Dilekçe ekleri eksik olan başvurular kabul edilmeyecektir. Ticaret ve Sanayi Odasından alınan oda sicil kayıt sureti başvuru yılı içinde alınmış olmalıdır. Gerçek kişi başvurularında, oda sicil kayıt sureti faaliyet alanında inşaat ve müteahhitlik ile ilgili faaliyetlerin yazması gerekmektedir.
  • Aşağıdaki dilekçe örneklerinden doğru olan seçilmelidir. (Örneğin limited şirket tüzel kişi, şahıs şirketi gerçek kişi gibi...)
  • Her İl Müdürlüğü sadece kendi İlinde yetkili olduğundan, Müdürlüğümüze yapılan Geçici ve Gerçek kişi başvurularında başvuru sahibinin ikametgah adresi, tüzel kişi başvurularında ise şirketin merkez adresi Karabük olmalıdır. 
  • Halk Bankasına ödeme yapmadan önce, Müdürlüğümüzden "Başvuru Numarası" alınması gerekmektedir. Başvuru numarası olmadan Bankaya ödeme yapılamamaktadır. Başvuru numarası Müdürlüğümüzden, telefon ile veya internet üzerinden alınabilir. İnternet üzerinden alırken lütfen alacağınız hizmeti doğru seçiniz. 
  • Halk Bankasına gişeden elden ödeme yapılmalıdır. İnternet veya Telefon vb. Bankacılığı ile yapılan havale, EFT kabul edilmez, işlem yapılmaz.
  • Ücret yatırıldıktan sonra Müdürlüğümüzden fatura alınacaktır. Faturasız işlem yapılmaz.
  • Adi Ortaklık Başvurularında; Her bir ortağa ait Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, ayrı ayrı işlem ücreti dekontları ve Şirket Ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Ana Sözleşmede değişiklik yapılmış ise ayrıca değişikleri içeren gazete) gerekmektedir.
  • Yapı Kooperatifleri tarafından kendi yapılarının müteahhitliğini üstlenmeye yetkili olduğunu gösterir genel kurul kararı alınması gerekmektedir.
  • Geçici Yapı Müteahhidi Numarası, Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 m² ‘yi geçmeyen, bir bodrum katı hariç en çok 2 katlı yapılara, sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere Tapu sahibine verilir. Tapu sahibinin birden çok olduğu durumlarda, ortaklardan birine, diğer tüm ortaklar tarafından noter onaylı muvafakatname verilmesi gerekmektedir.

 

Gerçek Kişi İçin Dilekçe Örneği

 

Tüzel Kişi İçin Dilekçe Örneği

 

Yapı Kooperatifleri İçin Dilekçe Örneği

 

Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası İçin Dilekçe Örneği

 

Adi Ortaklık İçin Dilekçe Örneği

 

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu

 

Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu (Sadece Kooperatifler İçin)

 

Geçici Yetki Belgesi Numarasına İlişkin Taahhütname