Karabük Valiliği
Karabük Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karabük Valiliği
Karabük Valiliği

Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınır, Taşınmaz Satış ve Kiralama İhale İlanı

20 Aralık 2018

İLAN

KARABÜK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

 

 

Sıra

No

 

 

 

İLİ

 

 

İLÇESİ

 

   Mahalle

      Köy

 

       Vasfı

 

Ada

 

Parsel

 

Hazine Hissesi

 

Yüzölçümü (m²)

 

İmar Durumu

 

Tahmini

Bedeli  (TL )

 

Geçici Teminat

(TL )

 

İHALE

 

Tarihi

Saati

 

1

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Bulak Köyü.

 

Arsa

 

393

 

18

 

Tam.

   

            535,01

 

Sanayi  Tesis Alanı

 

             134.000,00

 

           13.400,00

 

08.01.2019

 

09,15

 

2

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Yeşil Mah.

 

Arsa  

 

1273

 

3

 

Tam.

    

            440,10

 

Konut ve Ticaret Alanı

        

                793.000,00

 

           79.300,00

 

08.01.2019

 

09,30

 

3

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Zobran Köyü.

 

Ham Toprak

 

175

 

17

 

Tam.

 

         3.283,68

 

İmarsız

 

                 99.000,00

 

               9.900,00

 

08.01.2019

 

10,00

 

4

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Saitler Köyü.

 

Ham Toprak

 

171

 

4

 

Tam.

 

            116,53

 

İmarsız

 

                   2.250,00

 

                  225,00

 

08.01.2019

 

10,15

 

5

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Ödemiş Köyü.

 

Ham Toprak

 

102

 

2

 

Tam.

 

          1.724,80

 

İmarsız

 

                  20.750,00

 

               2.075,00

 

08.01.2019

 

10,30

 

6

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Ödemiş  Köyü.

 

Ham Toprak

 

102

 

3

 

Tam.

 

          1.192,05

 

İmarsız

             

                  14.350,00                                    

     

            1.435,00

 

08.01.2019

 

10,45

 

7

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Ödemiş Köyü.

 

Ham Toprak

 

102

 

4

 

Tam.

 

          1.822,75

 

İmarsız

 

                  22.000,00

 

          2.200,00

 

08.01.2019

 

11,00

 

8

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Kamış Köyü.

 

Bahçe

 

106

 

3

 

Tam.

 

          1.820,13

 

İmarsız

                    

                  16.250,00

 

          1.625,00

 

08.01.2019

 

11,15

 

9

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Kamış Köyü.

 

Çalılık

 

106

 

51

 

Tam.

 

             802,31

 

İmarsız

 

                    8.750,00

 

              875,00

 

08.01.2019

 

11,30

 

10

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Kamış Köyü

 

Bahçe

 

110

 

47

 

Tam.

 

             988,30

 

İmarsız

  

                  10.000,00               

 

            1.000,00

 

08.01.2019

 

11,45

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (Taşıt)

 

 

Sıra No

 

 

      Bulunduğu Yer

(KARABÜK/Ovacık)

 

Markası/ Cinsi/Tipi

 

Modeli

 

              Plakası

 

             Şase No

 

Durumu

 

Tahmini Satış Bedeli

(TL)

 

Geçici Teminat

(TL)

 

İhale

 

Tarihi

 

Saati

 

11

 

Ovacık İlçe Tarım ve Orman  Müdürlüğü Oto Parkı

 

Tofaş-Fıat/Otomobil/Kartal  S-

         Benzinli

 

1998

 

78AU858

   

   NM4131B0001218819

 

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş

 

8.000,00

 

800,00

 

     08.01.2019

 

12,00

 

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR

 

 

Sıra

No

 

 

 

İLİ

 

 

İLÇESİ

 

   Mahalle

      Köy

 

       Vasfı

 

Ada

 

Parsel

 

Yüzölçümü (m²)

 

Kiralanacak Alan (m²)

 

Kiralama Amacı

 

Kira Süresi (Yıl) 

 

İlk Yıl Tahmini Kira  Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat

(TL )

 

İHALE

 

Tarihi

Saati

 

12

 

KARABÜK

 

Merkez

 

Zobran Köyü

 

Ham Toprak

 

176

 

11

 

4.980,54

 

 Tamamı

 

     Tarımsal

 

5

 

1.600,00

 

160,00

 

08.01.2019

 

12,15

 

 

1-Yukarıda özellikleri yazılı taşınır ve taşınmaz malların satış ve kiralama işlemleri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.

2-Satışı yapılacak taşınır malların ihale bedelleri üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi resim ve harçlarda alıcı tarafından ödenecektir.

3-İhaleye katılacak isteklilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu (s ü r e s i z), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2019 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

4-Hazineye ait taşınmaz mal satışlarında ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep üzerine ihale bedelinin, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 TL üzeri olması halinde  ¼ ’ü peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde en fazla 8 taksitte ödenebilecektir.

5- 4706 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerinde herhangi bir vergi, resim, harç ve KDV alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisi de ödenmeyecektir.

6- Satışı, kiralanması yapılacak taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin bilgileri içeren şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğündeki dosyalarından ücretsiz olarak görülebilir.

7- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Ayrıca yapılacak olan ihalelere ait bilgiler www.karabuk.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

     

Bilgi Telefonları: 0.370.4245169-205-254-256                                                                                                                                   

İLAN OLUNUR.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır